Structura normei de timp

Structura normei de timp

Norma de timp reprezinta timpul alocat lucratorului de nivel mediu, care are nivelul de competenta profesionala corespunzator si lucreaza dupa o metoda de munca standard, în conditii tehnice si organizatorice precizate.

Norma de timp cuprinde informatii ce vizeaza:

1) Norma de munca propriu-zisa formata din:

 • un cod alfanumeric necesar identificarii/înscrierii rapide a articolului de norma;
 • articolul de norma ce cuprinde o descriere generala a lucrarii ce trebuie executate;
 • unitatea de masura si formatia normata;
 • timpul normat, exprimat în unitati de timp sau monetare, pe unitatea de masura.

Având în vedere cele de mai sus, norma de munca se prezinta ca o informatie necesara identificarii lucrarii si timpului necesar executarii operatiei respective. Norma de munca se reprezinta printr-un numar de unitati de produs pe ora sau printr-un numar de ore sau diviziuni de ora pe unitatea de produs.

2) Metoda de munca ce cuprinde:

 • o descriere amanuntita a procedeului de munca prescris;
 • timpii normati pe elemente, folositi în combinatie pentru a determina durata totala a operatiei respective.

Metoda de munca se prezinta în general sub forma unei fise de instructiuni pentru o anumita lucrare tip.

3) Detaliile referitoare la stabilirea normelor:

 • domeniul de aplicare;
 • conditii specifice de lucru;
 • conditii tehnice specifice;
 • conditii de masuratoare;
 • situatii centralizatoare cu date aferente studiilor de timp efectuate (graficele, calculele, aproximarile efectuate, metodele utilizate la elaborarea normei, etc.);
 • studiile de timp efectuate.

Exemplu practic - structura normei de timp