• Radu Cristescu

Structura normei de timp

Actualizată în: 23 apr.

Norma de timp reprezintă timpul alocat lucrătorului de nivel mediu, care are nivelul de competență profesională corespunzător și lucrează după o metodă de muncă standard, în condiții tehnice și organizatorice precizate.


Norma de timp cuprinde informații ce vizează:

 1. Norma de muncă propriu-zisă

 2. Metoda de muncă

 3. Detaliile referitoare la stabilirea normelor


 1. Norma de muncă propriu-zisă este formată din:

 • un cod alfanumeric necesar identificării/înscrierii rapide a articolului de normă;

 • articolul de normă ce cuprinde o descriere generală a lucrării ce trebuie executate;

 • unitatea de măsură și formația normată;

 • timpul normat, exprimat în unități de timp sau monetare, pe unitatea de masură.

Având în vedere cele de mai sus, norma de muncă se prezintă ca o informație necesară identificării lucrării și timpului necesar executării operației respective. Norma de muncă se reprezintă printr-un număr de unități de produs pe ora sau printr-un număr de ore sau diviziuni de oră pe unitatea de produs.


2. Metoda de muncă, formată din:

 • o descriere amanunțită a procedeului de muncă prescris;

 • timpii normați pe elemente, folosiți în combinație pentru a determina durata totală a operației respective.

Metoda de muncă se prezintă în general sub forma unei fișe de instrucțiuni pentru o anumită lucrare tip.


3. Detaliile referitoare la stabilirea normelor:

 • domeniul de aplicare;

 • conditii specifice de lucru;

 • conditii tehnice specifice;

 • conditii de masuratoare;

 • situatii centralizatoare cu date aferente studiilor de timp efectuate (graficele, calculele, aproximarile efectuate, metodele utilizate la elaborarea normei, etc.);

 • studiile de timp efectuate.


stentor-consulting-exemplu-practic-structura-normei-de-timp
.pdf
Download PDF • 519KB
23 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate