Consultanţă

Consultanţă
 • Consultanţă
 • Consultanţă
 • Consultanţă

Ce este normarea muncii?

Normarea muncii reprezintă un set de tehnici folosit în analiza proceselor, pentru a determina timpul necesar realizării unor sarcini de muncă. Aceste instrumente oferă informaţii valoroase despre procesul de producţie, fiind un mijloc eficient de creştere a productivităţii şi de reducere a costurilor.
Măsurarea muncii ajută la eliminarea pierderilor de timp prin identificarea activităţilor care nu aduc valoare adăugată. Prin implementarea unui astfel de sistem firma dvs. va produce mai repede şi mai economic.

Care sunt beneficiile?

 • Creşterea productivităţii
 • Reducerea costurilor (forţă de muncă, materiale, ore suplimentare)
 • Definirea standardelor de performanţă
 • Determinarea unei remuneraţii echitabile
 • Cunoaşterea gradului de încǎrcare
 • Stabilirea normelor de muncă

Care sunt tehnicile de măsurare a muncii?

1. Studiile de timp

Timpul de realizare a unei sarcini de muncă este măsurat cu o aplicaţie care rulează pe un dispozitiv mobil, un cronometru sau activitatea este filmată. Viteza camerei video va fi ajustată pentru a permite un nivel mai mare sau mai mic de precizie.

2. Sistemele predeterminate de management al timpului (PTMS) sau sistemele de timpi predeterminaţi (PTS)

Sunt cele mai precise dintre sistemele de măsurare de muncii. Sarcina de muncă analizată este împărțită în activitățile sale fundamentale, fiecăreia atribuindui-se timpul pe care ar trebui să-l aibă. Aceşti timpi sunt apoi însumaţi pentru a rezulta timpul pentru sarcina respectivă.

3. Evaluarea

Metoda constă într-o estimare a duratei totale a activităţii ce cuprinde toate componentele acesteia: conținutul muncii, timpii de pregătire și încheiere, situaţiile neprevăzute, etc, toate estimate într-o sumă globală. Ea implică utilizarea unui specialist având competenţe recunoscute pentru activitatea urmărită, concluzia acestuia bazându-se pe experiența și cunoștințele sale.

4. Observaţiile instantanee

Implică un specialist care va observa activitatea unui lucrător în momente alese aleatoriu. Din informaţiile culese specialistul va stabili cât din timpul de muncă utilizează lucrătorul pentru o anumită sarcină şi cât din timp este utilizat în activităţi fără valoare adăugată. Această metodă este folosită pentru a determina proporţia întreruperilor sau a altor categorii de activităţi ce intervin într-o activitate nerepetitivă.

Care sunt domeniile de aplicabilitate?

Rezultatul implementării unui astfel de sistem îl reprezintă un set de norme de muncă. Deşi acestea sunt în mod direct asociate producţiei de bunuri, multe alte domenii beneficiază de pe urma existenţei acestor standarde:

 • Industria serviciilor
 • Sectorul administrativ
 • Comerţ şi distribuţie
 • Industria medicală şi farmaceutică, etc.

Contactaţi-ne chiar azi pentru a afla cum puteţi reduce costurile şi creşte productivitatea afacerii dvs. >>