top of page
 • Radu Cristescu

Normarea muncii în sfera activităților practice

Existenta unui sistem de normare a muncii asigura beneficii multiple. La baza oricarui asemenea sistem sta norma de munca. În cazul operatiilor efectuate în mod curent, daca norma nu exista ea se poate stabili prin observarea muncii si întocmirea unui studiu direct al timpului, utilizând o metoda specifica de masurarea a muncii.

În cazul unor operatii noi, normele pot fi stabilite prin estimare (cu o acuratete îndoielnica) sau prin utilizarea unuia dintre procedeele bazate pe normativele de timp pe elemente.


Planificarea si programarea productiei

În acest context normarea muncii are scopul de a determina:

 • gradul de ocupare a executantului sau gradul de încarcare a masinii;

 • sarcina pe masina sau executant, care trebuie realizata într-un anumit sector de activitate;

 • efectul diferitelor metode de munca privind aspectele de la punctele de mai sus;

 • datele de livrare ale produselor.

La planificarea si programarea productiei se va tine seama de efectul variatiilor de productie generate de:

 • revizii ale masinilor;

 • productivitati ale executantilor sub/peste nivelul normal;

 • absentele de la program;

 • lipsa materiilor prime/materialelor, etc.


Stabilirea amplasarii utilajelor si manipularea materialelor

Factorii care au cea mai mare importanta în astfel de cazuri sunt timpii de transport / deplasare a materialelor / executantilor. Acesti factori pot varia în functie de:

 • modul de amplasare a utilajului;

 • numarul de masini deservite de un lucrator;

 • numarul de nivele (etaje);

 • metoda de manipulare a materialelor utilizata în cadrul aceluiasi sector de activitate;

 • metoda de manipulare a materialelor utilizata în diverse sectoare de activitate;

 • pozitia utilajului în functie de produs sau procesul de fabricatie.


Întocmirea bugetului si optimizarea costurilor

La întocmirea bugetelor pentru cheltuielile de fabricatie, normarea muncii va fi utilizata pentru a se determina:

 • costurile pentru muncile direct productive;

 • costurile pentru muncile indirect productive/deservire;

 • redistribuirea sarcinilor necesare la diverse volume de munca;

 • activitatile om-masina la diverse volume de munca;

 • baza pentru repartitia cheltuielilor generale.

Ca instrument pentru optimizarea costurilor, normarea muncii va furnizeaza baza de masurare a eficientei dupa care se apreciaza costurile muncii directe si indirecte, precum si gradul de utilizare a masinilor.


Calculul costurilor si fixarea pretului de vânzare

Normarea muncii are un rol important în calculul costurilor în scopul estimarilor economice. Este extrem de util ca la stabililrea pretului de vânzare (licitare) sa se cunoasca costul real de productie cât si variatiile pe care le sufera costurile directe ale diverselor produse. Din acest punct de vedere normarea muncii poate fi folosita pentru a determina:

 • costul unui produs aflat în curs de fabricatie sau care urmeaza sa intre în fabricatie;

 • efectul dimensiunii, formei, culorii, materialului, etc. asupra costului produselor;

 • costul lucrarilor pregatitoare punerii în fabricatie în functie de costul depozitarii, costul produsului, etc.


Planificarea manoperei

În acest scop normarea este utilizata pentru a se determina:

 • numarul de lucratori necesari;

 • meseriile necesare;

 • fondul de salarii;

 • necesarul de instruire;

 • etc.


Raporturile cu personalul

În relatia dintre angajat si angajator normarea muncii poate fi utilizata pentru a se determina/stabili:

 • obiectivele de performanta individuala;

 • criteriile de evaluare a realizarii obiectivelor de performanta individuala;

 • sarcinile de munca;

 • gradele de ocupare;

 • metodele de munca noi.

Întrucât aceste raporturi sunt fundamentale în stabilirea unui climat favorabil de munca, este necesar ca lucratorii sa dispuna de toate informatiile referitoare la normele de munca respective.210 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page