top of page
Two Men Shaking Hands

MEDIEREA CONFLICTELOR

În companie sunt divergențe legate de remunerație, ore suplimentare, norme de muncă existente sau durata pauzelor? Verificăm în mod imparțial sistemul de normare a muncii existent și oferim angajatorilor și sindicatului (sau reprezentanților angajaților) o bază obiectivă de discuție.

Codul Muncii stipulează că: „normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea sindicatului reprezentativ ori, după caz, a reprezentanților salariaților.”

 

Elaborarea normei de muncă trebuie să aibă la bază un mecanism științific, verificabil. Indiferent de tipul de exprimare a normelor de muncă, acestea trebuie realizate în condiții tehnico-organizatorice clar precizate în normă. Revizuirea acestor condiții atrage automat revizuirea normei!

bottom of page